Supernatural - Lovci duchů

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK
Vysílání
Čtvrtek 20:00
N/A
Anketa

108 - Bugs

"Brouci"

Nadpřirozená hejna

Hejna brouků byla odjakživa spojována s nadpřirozenem. Jeden takový příběh vypráví o mouchách, které v obklopili okna domu v Amityville na celých 28 dní.
V Bibli hejno kobylek představuje osmou pohromu, kterou Bůh seslal na Egypt. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni nad egyptskou zemi ruku, aby přilétly na egyptskou zemi kobylky a sežraly všechny byliny země, všechno, co zůstalo po krupobití." Mojžíš tedy vztáhl nad egyptskou zemi hůl a Hospodin přihnal na zemi východní vítr. Ten vál po celý den a celou noc. Když nastalo jitro, přinesl východní vítr kobylky. Kobylky přilétly na celou egyptskou zemi a spustily se na celé území Egypta v takovém množství, že tolik kobylek nebylo nikdy předtím ani potom. Přikryly povrch celé země, až se na zemi zatmělo, a sežraly všechny byliny na zemi i všechno ovoce na stromech, co zbylo po krupobití. Na stromech a na polních bylinách po celé egyptské zemi nezbylo nic zeleného.
V Novém zákoně ve Zjeveni Janově představují kobylky se škorpióními ocasy a lidskými tvářemi pětiměsíční utrpení seslané na nevěřící za zvuku trouby pátého anděla.
"Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti; otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců."

Kmen Euchee

Okolo roku 1700 se indiánský kmen Euchee přestěhoval do Walton County a žil směrem na západ od řeky Choctawhatchee. Brzy na toto území přišli skotští osadníci a s kmenem Euchee se spřátelili. Významný náčelník kmene Timpoochee Kinnard (nazývaný také Sam Story) byl dobrým přítelem plukovníka Neilla McLennana, jednoho ze skotských osadníků. Po roce 1832 začali do oblasti přicházet další bílí osadníci, kteří bezohledně lovili zvěř a vypalovali lesy. Oba Sam Story i McLennan se rozhodli odejít na lepší místo. Náčelník poslal své syny, aby prozkoumali zem na východě, zatímco McLennan se vypravil lodí na západ (právě po něm byl později pojmenován Texaský okres McLennan County). Náčelník Sam Story zemřel těsně před tím, než se jeho kmen přestěhoval a byl pochován při ústí řeky Choctawhatchee do zátoky Bruce. Po třech týdnech smutku se asi 500 Eucheesů vydalo směrem na východ a pak už o nich nikdo neslyšel. Předpokládá se, že nakonec splynuli s jihofloridskými indiány.

Psychické spojení se zvířaty

Nagualismus je psychické (astrální) a následně i fyzické spojení člověka s určitým zvířetem. Jinými slovy je to psychická identifikace člověka s myslí zvířete. Nejčastěji se toto vyskytuje v šamanismu. Šaman má jako totem určité zvíře a je schopen určitými metodami natolik se s ním identifikovat, že dojde nejen k astrální, ale i fyzické proměně.

Telepatie

Telepatie je slovo řeckého původu (tele – vzdálenost, vzdálený, pathia – cítění) a znamená přenos myšlenek bez účasti známých smyslových orgánů, na prakticky libovolnou vzdálenost od osob umístěných v sousedních místnostech po přenos na jiný kontinent. Patří do skupiny jevů, kterou se zabývá psychotronika.

Živli

Podle mystiky a mytologie jsou živly tvorové (většinou duchové) skládající se ze vzduchu, země, ohně a vody. Živly mezi sebou navzájem udržují rovnováhu: voda uhasí oheň, oheň vyvaří vodu, zem obsahuje vzduch, vzduch narušuje zem. Jednotlivý tvorové příslušných živlů podle středověkého lékaře Paracelse:
Duchové hor a země se většinou nazývají gnómové (někdy také pygmejové). Dokáží procházet horninami a stavějí si v nich příbytky. Skrze zemi vidí a nepotřebují vzduch, protože dýchají minerály. Stejně jako ostatní bytosti nepijí vodu, neboť žízeň je přirozená pouze lidem. Jsou to asi dvě pídě vysocí skřítci, zámožní, hlídající jednak poklady, jednak ložiska vzácných kovů. Nejspíš mají vlastní ekonomiku, protože si razí mince, které někdy nadělují lidem. Nemají v oblibě slunce a raději před ním prchají zpět do kamene.
Paracelsovo jméno pro bytosti vzduchu zní sylfové. Někdy také sylfidy, to podle pohlaví, respektive vzhledu. Jsou nám svým způsobem nejbližší, neboť dýchají vzduch, jsou hrubší a nevlídnější než ostatní bytosti. Je to vlastnost příslušná všem bytostem povětří; zatímco s gnómy se lidé nesetkávali příliš často a mají je vzhledem k jejich filantropii docela rádi, se vzdušnými bytostmi byli v kontaktu odjakživa, vítr, bouře a krupobití naučilo národy celého světa mít se v tomto případě na pozoru.
Nazývejme je jak chceme, třeba undinami, říká Paracelsus o vodních démonech. Někdy bývají označovány jako nymfy, což je pozůstatek antického dědictví. I když jsou vodní bytosti obojího pohlaví, většinou se v legendách hovoří o vodních dámách, zmiňují se případy jejich manželství s lidmi, do nichž undiny (v touze po duši, neboť jen touto cestou mohou elementární bytosti získat duši) často vstupují. Paracelsus připomíná příběh Meluzíny, stejně jako množství obdobných evropských legend. Potomci z takového svazku jsou samozřejmě po otci. Podle Paracelsuse patří mezi undiny i sirény a mořští mniši. Lze mezi ně zřejmě zařadit slovanské víly a rusalky, středomořské najády a obdobné bytosti německé či z Francie. Také undiny hlídají poklady skryté pod hladinou.
Zatímco jejich obojživelné jmenovce najdeme v blízkosti vody, za mytologickými salamandry musíme cestovat ke kapalině naprosto odlišného složení. Salamandři, bytosti ohně, totiž žijí ve vulkánech, proto se jim také někdy i vulkáni říká. Dýchají oheň, jsou dlouzí, štíhlí a hubení. Obvykle jsou popisování jako dráčci. Paracelsus za jejich bydliště považuje sicilskou Etnu, většinou se ovšem předpokládá, že žijí v jakémkoliv ohni. Stejně jako gnómové, i salamandři znají skrytou přítomnost i budoucnost.

obrázky z epizody
Stav překladu AMW.cz
(Supernatural S14e20):
Příští epizoda