Supernatural - Lovci duchů

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK
Vysílání
Čtvrtek 20:00
N/A
Anketa

111 - Scarecrow

"Bohové"

Pohanští bohové

Pohanští bohové jsou uctíváni jako personifikace nějakého vesmírného aspektu. Lidé si je obvykle představují jako "nadpřirozené" bytosti, které disponují mocnými silami a proto je uctívají a respektují. Mohou nabývat mnoha podob, ale nejčastěji jsou vyobrazováni jako lidé nebo zvířata. Těmto bohům bývají připisovány nevysvětlitelné úkazy jako třeba blesk, záplavy, bouře nebo zázraky. Některá božstva mohou určovat lidský osud, jiná jsou tvůrci lidského zákona a morálky nebo vystupují jako poslední soudci lidských činů.

Severská mytologie

Vikingové si představovali své bohy jako drsné a násilné bytosti. Z pohledu lidí se bohové vzájemně velmi odlišovali a často mezi sebou vedli spory. Narozdíl od jiných národů Vikingové věřili, že bohové jsou smrtelní, a že jsou neustále ohrožováni, a to především obry, kteří existovali dříve, než samotní bohové. Vikingové měli jasnou představu o vzniku světa. Svět byl stvořen z těla obra Ymira. Ymirova lebka, představující nebe, je držena 4 trpaslíky. Uvnitř je slunce a měsíc. Centrem světa je strom Askur Yggdrasils, jehož koruna dosahuje až nad nebesa. Strom má 3 kořeny, z nichž každý leží v jedné studni. První studna se nachází v zemi obrů Joetunheimar, druhá daleko na severu v zemi věčného chladu Niflheimar a třetí studna je na Asgardu. Většina Vikingů znala hlavního boha Odina, zvaného Alfoethur (Otec všech), ze kterého vzešli ostatní bohové, kterým však nevládl. Nelze přesně stanovit hierarchii božstva, pouze se ví o jejich dělení na dvě, z počátku znepřátelené, skupiny Aesir a Vanir.

Vanové

Pokolení Vaniru - Vanové - jsou starší než pokolení Aesiru - Ásové. Vanové jsou spíše bohové vod, země, plodnosti a magie seidhu, Ásové mají na starosti právo, války, vědomosti, literaturu a magii run. Vanové byly zcela nepochybně významnými bohy, když šlo o praktické zájmy severského náboženství. Bděli nad tím, aby společnost prosperovala jak v zemědělství, tak i v obchodu. Nepřekvapí tedy, že právě Vanové byly vyvolenými bohy, jimž se nosily oběti. Tyto ryze praktické zájmy však způsobily, že se o této hlavní skupině bohů dochovalo poměrně málo informací. Pro nastupující křesťanství se stali Vanové nebezpeční. Ovlivňovali totiž každodenní běh života a lid je chtěl uctívat i nadále. Pro křesťany bylo proto co nejdůležitější zajistit, aby byli bohové venkova a moře potlačeni, jejich mytologie zapomenuta nebo nahrazena křesťanskými ekvivalenty.

Američtí bohové

Američtí bohové (v orig. American Gods) je román Neila Gaimana, spadající do žánru tzv. městské fantasy. V češtině vyšel román poprvé v tomtéž roce jako originál, to jest v roce 2001, v překladu Ladislavy Vojtkové. Příběh je založen na myšlence, že bohové jsou hmatatelné bytosti, které existují díky víře lidí, a žijí všude tam, kde věřící. Když se věřící odstěhují na jiný kontinent, na novém místě díky jejich touhám a představám vzniknou další verze jejich starých božstev. V Americe jakožto několikrát kolonizované zemi přistěhovalců tak vedle sebe žije řada bohů z různých kultur (keltské, egyptské, skandinávské, indické aj.).

obrázky z epizody

Stav překladu AMW.cz
(Supernatural S15E13):
Příští epizoda