Supernatural - Lovci duchů

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK
Vysílání
Čtvrtek 20:00
N/A
Anketa

112 - Faith

"Smrtka"

Smrtka

Smrt a posmrtný život bývá důležitou (často i klíčovou) součástí mytologií. V řadě z nich se vyskytuje Smrt jako bytost či osoba - bůh, anděl či jiná antropomorfní personifikace. Nejčastěji se jedná o kostlivce s kosou.
V řecké mytologii je Thanatos (latinsky Mors, česky Smrt) bůh smrti a sama smrt. Byl znázorňován jako mladý muž s černými křídly a zhaslou nebo zhasínající pochodní. Přicházel si pro smrtelníky, když vypršel jejich čas určený osudem, a odnášel je do podsvětí, kde je odevzdával Hádovi. Dvakrát se povedlo smrtelníkům na Thanata vyzrát. Jednou se Héraklés ukryl za hrobku, kde měla být pohřbena Alkéstis, a když si pro ni Thanatos přišel, v urputném zápase ho přemohl a vymohl si na něm slib, že vrátí Alkéstidě život. Podruhé ho oklamal Sisyfos, který dokonce osvobodil na přechodnou dobu lidstvo od břemene smrti.
Ve francouzské mytologii se smrtka nazývá Ankou a je popisována jako vysoký muž v klobouku s širokým okrajem a dlouhém kabátě. Ve svém starém voze taženém čtyřmi vraníky projíždí noční krajinou a sbírá duše mrtvých. Podle některých pověstí má jako společníky dva kostlivce, kteří kráčejí za vozem a nakládají na něj duše.
V hindské mytologii se bůh smrti a soudce zemřelých nazývá Jama. Jezdí na černém buvolu a mezi jeho atributy patří laso a kyj. Když je Kršna uctíván jako ztělesnění vesmíru, jeho špičáky symbolizují Jamu.
V slovanské mytologii bývá bohyně smrti označována jako Morana, Mora, Morena nebo Mařena. Zosobňuje zimu, na jaře končí její vláda a proto se topí nebo bije. Není možné ji však považovat čistě za bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná.
Podle severské mytologie je bohem smrti Ódin. Není to ovšem jeho jediná funkce, bývá označován jako praotec, otec zabitých, bůh viselců, zajatců, nákladních lodí, války, básníků a bouře. Valkýry mu přinášejí duše padlých bojovníků do Valhaly. Společnost mu dělají dva havrani Hugin a Munin a dva vlci Gerim (chtivý) a Frekim (žravý).
V islámské mytologii se anděl smrti Azrael stará o to, aby duše po smrti opustila tělo a také o to, aby se po uložení ostatků do hrobu vrátila zpět. "Člověk" tak může čekat na výslech anděly Mynkorem a Nakirem. Téma výslechu je zřejmé - ptají se dotyčného, zda věří v jednoho boha, zda věří, že Muhammad je jeho prorok a jaké skutky vykonal za svého života. Odpovědi se zapisují do zvláštní knihy - to aby se na dotyčného vše vědělo v den posledního soudu. Jestliže odpovědi jsou takové, jaké vyžaduje islám, pak duše pokojně vyletí z úst zemřelého. Jestliže jsou odpovědi nepatřičné, pak tito strašliví andělé vezmou těžké hole a mlátí dotyčného přes hlavu a duši z těla vytrhují velice bolestným způsobem. Hříšná duše je pak anděly zahnána do nitra země, kde čeká na poslední soud.

Raw Head

Tvor, kterého Sam a Dean loví na začátku epizody, je Raw Head. Už podle jména nejde o bytost zrovna příjemnou. Pochází z Irska a je to původem strašidlo "pedagogické". Patří k bogeymanům (domácí strašidla, kterými rodiče straší děti ve stylu: Když budeš zlobit odnese tě ............ vyplňte jméno příslušné bytosti), je chlupatý, s velkýma bledýma očima, někdy straší ve skříni, ale bylo zjištěno, že někde je mu bližší voda. Třeba v Lancashiru či Yorkshiru věren vodnickým tradicím dřepí na dně tůně a stahuje přiblíživší se pod hladinu. Ostatně, už v rodném Irsku rád bydlel v odpadech pod dřezem a topil nezbedy.

Tarotové karty

Taroty (tarocchi, trionfi) jsou nejrozšířenější karty určené k předpovídání budoucnosti. O původu tarotových karet máme ze všech druhů karet snad nejméně informací, což vede k množství dohadů o jejich původu. Přesné informace o tom, kde a kdy se tarotové karty objevily neexistují. Z dostupných pramenů můžeme vyvodit, že tarotové karty se používaly s největší pravděpodobností již před rokem 1408. Zprvu patrně jen tzv. velká arkána, ke které se nejpozději v 80. letech 15. století připojily i karty klasické, tzv. malá arkána.

obrázky z epizody

Stav překladu AMW.cz
(Supernatural S15E13):
Příští epizoda